Destilacija

Destilacija rakije

Važno je shvatiti da je destilacija rakije šljivovice (ali i drugih voćnih vrsta) ustvari frakcijska destilacija, što znači da je potrebno odvajati frakcije. Prva frakcija (prvenac) sadrži najveći postotak alkohola, ali na žalost i značajan udio metilnog alkohola koji je u određenoj koncentraciji smrtonosan.