Pretvaranje gradi u postotak alkohola

Često se za jačinu rakije kao mjerna jedinica koriste gradi. No mnogi naprosto nemaju ideju što to znači kad netko kaže da rakija ima 20 gradi. Je li to jače ili slabije od uobičajenih žestokih alkoholnih pića koje se mogu naći na tržištu? Donosimo jednostavnu formulu i kalkulator u koji možete ukucati bilo jačinu rakije u gradima, a on će kao rezultat dati volumni postotak alkohola u rakiji.

Gradi se u postotak alkohola preračunavaju tako da se pomnože sa 2,5. Tako rakija jačine 18 gradi ima 45 volumnih postotaka čistog alkohola. Isprobajte naš kalkulator!