Korisno

Destilirana ili demineralizirana voda za razrjeđivanje rakije?

Svi koji je proizvode, znaju da rakiju treba razrijediti vodom, budući da sadrži previše alkohola što smeta uživanju u ovom narodnom piću. Rakija se razrjeđuje vodom na željenu jačinu (40%, 45%, neki i više), a pri odabiru vode lako se može pogriješiti. Obična, demineralizirana ili destilirana voda?

Ispravno mjerenje jačine rakije

Svaki alkoholometar baždaren je za mjerenje jačine rakije pri određenoj temperaturi (kod nas najčešće pri 15°C, ponekad pri 20°C). To znači da biste jakost rakije morali mjeriti pri toj referentnoj temperaturi. Kako je to vrlo nepraktično, mjerenje rakije možete obaviti pri bilo kojoj svakodnevoj temperaturi, no tad se očitana vrijednost mora korigirati prema korekcijskim tablicama.