Korisno

Gdje kupiti destiliranu vodu za razrjeđivanje rakije?

Svi koji je proizvode, znaju da rakiju treba razrijediti vodom, budući da sadrži previše alkohola što smeta uživanju u ovom narodnom piću. Rakija se razrjeđuje vodom na željenu jačinu (40%, 45%, neki i više), a pri odabiru vode lako se može pogriješiti. Obična, demineralizirana ili destilirana voda?

Gradiranje rakije – ispravno mjerenje jačine rakije

Zašto gradiranje rakije? Svaki alkoholometar baždaren je za mjerenje jačine rakije pri određenoj temperaturi (kod nas najčešće pri 15°C, ponekad pri 20°C). To znači da biste jakost rakije morali mjeriti pri toj referentnoj temperaturi. Kako je to vrlo nepraktično, mjerenje rakije možete obaviti pri bilo kojoj svakodnevoj temperaturi, no tad se očitana vrijednost mora korigirati …

Gradiranje rakije – ispravno mjerenje jačine rakije Read More »

Tablica i kalkulator za razblaživanje rakije

Kako pravilno razrijediti rakiju vodom? U tome će Vam pomoći ovaj kalkulator za razblaživanje rakije. U kalkulatoru je sadržana formula za razblaživanje (razrjeđivanje) rakije. Umjesto tablice/tabele za razblaživanje rakije destiliranom/destilovanom vodom kalkulator otvara mogućnost da pronađete bilo koju kombinaciju polazne i željene jačine rakije s količinom.