Gradiranje rakije – ispravno mjerenje jačine rakije

alkoholometarZašto gradiranje rakije? Svaki alkoholometar baždaren je za mjerenje jačine rakije pri određenoj temperaturi (kod nas najčešće pri 15°C, ponekad pri 20°C). To znači da biste jakost rakije morali mjeriti pri toj referentnoj temperaturi. Kako je to vrlo nepraktično, mjerenje rakije možete obaviti pri bilo kojoj svakodnevoj temperaturi, no tad se očitana vrijednost mora korigirati prema korekcijskim tablicama. Umjesto korekcijskih tablica, ovdje možete na puno elegantniji način upotrijebiti kalkulator pomoću kojeg ćete saznati stvarnu količinu alkohola u rakiji. Za to su vam potrebna tri podatka:

  • očitana vrijednost rakije u volumnim postocima (%),
  • temperatura rakije i
  • referentna temperatura na koju je alkoholometar baždaren (piše negdje na samom alkoholometru).

Pri temperaturama nižim od referentne, alkoholometar će pokazivati manju jačinu rakije od stvarne. Pri temperaturama višim od referentne, pokazivat će veću jačinu od stvarne.


>>>Kako izliječiti mamurluk?
>>>Koliko se rakije može dobiti od 100 kg šljiva, grožđa, krušaka i ostalog voća?
>>>Kako spriječiti mamurluk?
Saznajte odgovore na najvažnija pitanja u pripremi voćnih rakija >>>Tehnološke specifičnosti proizvodnje rakije najvažnijih voćnih vrsta

Kako izmjeriti temperaturu rakije? Tri su načina:

  • nabavite alkoholometar koji na sebi ima termometar,
  • posebnim termometrom ili
  • posredno – primjerice, ako se rakija duže vrijeme nalazi u prostoriji za koju znate da je u njoj 25°C, možete pretpostaviti da i rakija ima tu temperaturu (ovo može biti neprecizno jer u različitim dijelovima prostorije i na različitim visinama mogu biti različite temperature).

Što ako imate rakijski mjerač u gradima, a ne u volumnim postocima (%)? Iskoristite ovaj kalkulator da biste očitane grade pretvorili u volumne postotke!